POSOFCA

      LÜTFEN LİSTEDE OLMAYAN KELİME VE DEYİMLERİ BİZE BİLDİRİNİZ 

EMAIL: posof@posof.net   
aba babaanne,anneanne
aği arkadaş
ağır son,sonuncu,ahir
ağırın pucun gele sonun gelsin(beddua)
ağor ahır
ağpun hayvan pisliği yığını
alaf kışlık ot ,saman
alasa köpek
andır son,söz
andırın kalsın sonun olsun
aruna saban
atol yerelması
avi ayı
avli kotidor
ayar atın eğeri
badlamak tel örgüler veya çitlerin arasında kalan boşlukların kapatılması
badval ambar
baga ahırda hayvanların yeminin konduğu bölme
basma düz bir alan yayılan gübre
beç saf,gerizekalı,düşüncesiz
beddounz kötü domuz
berf kar
bibi hala
biçğı testere
biçin hasat
bididi azıcık
bir düzüm eze kalmak zayıflamak
bişi disk şeklindeki hamurun yağda kızartılmasıyla yapılan bir tür kızartma
boğoza obur
bölme tepsi
buğari baca
bujlanmak uyuşmak
bulul çapı ve yüksekliği 1,5 metre kadar olan ot yığını
buroy-buroy bol bol
cadi mısır unundan yapılan bir tür ekmek
cadiuni mısırunu
cağ çorap örmek için kullanılan beşli şiş
camuş manda
cancur bir tür erik
cazikudiyan şeytan
cecele çok çeşitli renklerden oluşan
cel ekinlerin yağmur yada rüzgarla eğilmesi
cici gelin
cigelek çilek
cigerakraba yakın akraba
cığla karasaban
cilim pim
cilip ince,kısa kavak dalı
cillenmek bitkilerin yeşermesi
cinav bir tür bitki
cincar ısırgan otu
cindal kedi yavrusu
cırcır fermuar
ciripinlenmek ince ve yüksek bir sesle ısrarlı şekilde ağlamak
cizlavet siyah lastik ayakkabı
coc bataklık zemin
cucuget cehennemin en derin yeri
cucul civciv
cuncuğo pis su
curiyal etmek karıncalanmak
çatan fındık dallarından örülmüş büyük sepet
çaynik çaydanlık
çeçil tel peynir
çemlemek gömlek kolunu veya pantolon paçalarını katlamak
çençlemek lifli gıdaları tel tel ayırma
çengel çatal
çiçgol kayın ağacından yapılan zincir
çiçi et
çimmek duş almak,yıkanmak
çırağ etmek becerememek
dada efendi,ağa,adam,bey
dada çocuk maması
dak dirsek
davar koyun
de hayde da çabuk olun
değirmi yuvarlak
demal bir tür yabani erik
demirevi derinin bir tür mantar hastalığı
derekap derhal
desinlerden ötüri gösteriş niyetiyle bir iş yapmak
dilo keten çuval
dolça maşrafa
doydo güvercin
dögmec ekmek ve yağdan yapılan bir tür yemek
dütüle zurna
ebele işte böyle,buraya,oraya
egirşah iğ ucuna takılan yuvarlak,ortası delik tahta
ekmekaşı ekmek parçaları, ve ayrandan yapılan yemek türü
ele deme öyle söyleme
emedeni aniden 
erfene eğlence
eringen üşengen
esesli esaslı
esgil kuşburnu
ferik büyük civciv
fesetli patatesli hamur işi
feşğun tahtadan yapılmış daire biçimindeki sofra
fışği ufalanmış tezek parçaları
fizzahlanmak ağlamak
furuç kurutulmuş panta
gadan alem dertlerini be alayım,sen rahat ol
gagal göz
gaka şeker
gakuça gelincik çiçeği
gal tasma
ganayağli ihtiyar
garo ambar
gaso mısırunundan yapılan yemek
gav çengel
gavçe su kovalarını taşımada kullanılan ve omuzda taşınan ağaç parçası
gecen ğeyre kalsın hayırlı geceler
geco ense
geco ense
geg burunlu hızma burunlu
gignap alıç
gompez meyva ağaçlarında bulunan tatlı reçine
gorcola tuzsuz,yağsız süzme peynir
gorcola torbalanmış taze peynir
gorhana gayrimüslim mezarlığı
gozo biçimsiz odun
göze mereğe saman dökülen yer
guli hindi
guşgana tencere
guzgi ayna
ğacapur hamurun içine tuluğ peynirinin konması ile yapılan ekmek
ğalo geniş yapraklı bir tür bitki,efelek
ğeplemek kazımak
ğerzal fındık fidanlarından örülmüş sepet
ğığıtlamak boğmak,doldurmak,boğazını kesmek
ğımi sapı yenilen bir bitki
ğımi bir tür bitki
ğinkal posof un etli mantısı
ğıraklanma yemeğin veya tencerenin altının yanması
ğıram uçurum
ğızek kızak
ğoryet çirkin
ğriyancola sapı yenen bir bitki
ğulik kertenkele
hacillenmek mahcup olmak,utanmak
hal saman dökmeye yarayan geniş kürek
harmutlama sıcak ve soğuk suyu karıştırıp ılık su elde etme
haro ambar içindeki bölme
hasıl elastik,esnek
hedik haşlanmış mısır
helek olmak çok yorulmak
hem çiçi-hem pepe haketmediği halde fazlasını isteme(hem et-hem ekmek)
hoçora bebekler için ağaçtan yapılan ilk adım arabası
hotak çift sürene yardımıcı olan çocuk
hozan biçilmiş ekinin toprakta kalan kısmı
ig yün eğirmede kullanılan ağaçtan yapılan şiş
iskam tabure
istikan bardak
istol sandalye
jola ahududu
kaçkaç saksağan
kaj gözleri yeşil olan
kakaçlanma donma,hareketsiz kalma,üşüme
kalağ tezek yığını
kanfet şeker
karapan tahtadan yapılmış kulübe
karaynanda morinen Allah kahretsin,keşke olmasaydı
karniyaruğ küçük hamur parçalarının dürülmesi ile yapılan etsiz mantı
kartopi patates
kaşuğ kaşık
kefterküski ot ve sap taşımak için kullanılan iki çam dalı
kerma koyun tezeği
keroba ilkbahar
kersan derin hamur leğeni
kıdik oğlak
kikil pileki üstünde pişirilen küçük pağaça
kınap küçük ip
kırlent makat yastığı
kırtıl çok kısa veya sert ot
kıtıl-kıtmır küçük
kocat küçük
kodik küçük manda
kojoj küçük tümsek
koko bere
kokolo yer ismi
kolikomşi komşular
kolop süt kabı
kolop küçük sitil
kor kör
korberevi niye görmüyorsun
koşkokola dolu(yağışı)
közmek sanaskalın başındaki küçük pencere
kuni küçük köpek
kuruğ kuluçkaya yatmış tavuk
külül yabani bezelye
küski bulul taşımada kullanılan 4-5 metrelik kalın ağaçlar
lapatka kürek
lazut mısır
leg bir tür ağaç
lenger geniş leğen
lobiya fasülye
loda büyük ot yığını
loko iri yapılı
ma-cunacuna bir bitki türü
mafiş yağda kızartılan dörtgen biçimli hamurişi
makat tahtadan yapılmış oturma ve yatmada kullanılan ev eşyası
makval böğürtlen
maluk Boyunduruk ile kağnı arasında bağlantıyı yapan deri kayış pimi
maran kağnı tekeri
maşrafa saplı,metal su kabı
mazi iki tekerlek arasındaki ağaç
meçeç siğil
merek ot-saman saklanan yer
miras kalasın başkalarına kalasın
morbet yardımcı,çırak
mosi bir tür yabani meyve
motot sümük
mozer bir yaşındaki dana
nagot/nugot küçük odun parçaları
nağır hayvan sürüsü
nağuco iyice kavrulmuş kuyruk yağı parçaları
naliye çatanı içinde eşya taşınan büyük sepet
nedaycanına nemutlu sana
neft gazyağı
oğcur lastik
ola arkadaş,ulan
ola kaç aman kaç,yakalanma
oturkağ minderi  
pağaça bir tür ekmek
pağıllanmak mahcup olmak,utanmak
paluğ balık
pampara bir tür bitki
panta yabani armut,ahlat (pantanın altındaki tarlayi kaç dekar yazdın?)
papa mısır unu ve sarıyağdan yapılan bir tür lapa
papağa kaçmak bir hedefe gider gibi koşmak,düğünlerde atlıların papağı almak için  yaptığı yarış
papaşlanmak rahat bir yere oturup,oraya kurulmak
parduç fırın paspası
patğa tilki penceresini kapatan tahta
peg yıkılmış ev kalıntısı
pegolmak yok olmak
pepe ekmek 
peşkir havlu
piçka 10 luk kibrit paketi
pidik köpek
pilaç plastik yazlık ayakkabı
pileki ateşte ekmek pişirmek için kullanılan yuvarlak bir çift tuğla
pisik kedi yavrusu
pızıga tutulmak birşeyden kaçarcasına aniden koşmaya başlamak
pızık bir tür sinek
polim oyun
puc tunç
puç eritilmiş arı mumu
puçi buzağı
puğar pınar
punturuş bir tür ekmek
purşuk un ve peynirden yapılan bir tür çorba
puş karın
puşukana mantar a benzeyen bir bitki
sako sakar
sambak samileri birbirine bağlayan ip
sami boyunduruğa takılan ince ağaç
sanasgal ahırların ortasındaki yerden düşük yerleşimli pislik kanalı
sansalak ağaçtan yapılan patika köprü
sap biçilmiş ekin    
secele soy,kütük
seçretel desenli raspa
sehi mi gerçekten mi
sehlük saf
seküli ters huysuz
sel kağnıdan büyük,ön tarafı kızaklı taşıma aracı
sen bene vay ver ben sana sonra bunun hesabını sorarım
seyrek düşüncesiz
siga küçük kar kızağı
sitil beyaz renkli çinkodan yapılmış kap
sosiya siyah kuş
söki sedir
söki-tiki etmek yapıp bozmak
şilpipine ağzına kadar dolmuş
şırat peynir suyu
şoşartmak abartmak
şuşlamak buhara maruz bırakıp yumuşatmak
şuşut honi
tapan sürülmüş tarlayı düzeltmeye yarayan kalas
tar tavukların oturduğu ince ağaç kısım
tara çıkmak haketmediği yere oturmak
tejgere hayvan pisliklerinin taşınmasında kullanılan dört kollu tahtadan yapılmış alet
tepir tahılın taşını ayırmak için kullanılan ağaçtan yapılmış tepsi
terek raf
termaşa kalsın başkalarına kalsın
tıstımbılak tepetaklak
toklu erkek kuzu
toprağ başşan dilerim ölürsün(beddua),beceriksiz,zavallı,
tuluğ tulum peyniri 
tuman paçaları lastikli don
tuman don
tump farklı seviyelerdeki iki tarla sınırı arasındaki eğimli bölüm
tütün hane  (pedobanı saydım tam yirmiyeddi tütün)
üstüklü kağnı 
vedre kova 
veran kalasın viran olasın,çaresiz kalasın  (veran kalacağ, vurdide dananın bacağını kırdi)
vuy toprak başıma eyvah benim halime, inanmıyorum  (vuy toprağ başıma,ne diyersin baci)
yege eye  (yegeyi getürünki bıçaği bilevliyecem)
yerenlük şaka yapmak  (kızma canım yerenlükten dedim)
yığın bululların birleştirilmesi ile oluşturulan ot birikintisi  (kaç yığınluğ tarladur? )
yolavurma uğurlama   (misefirleri yolavurdum da geldim)
yumri yuvarlak
zanduğ sandık (elmasına yanmiyerimde zanduğuna yaniyerim)
zayetmek boş yere harcamak (aho çivileri neye zayediyersin aşşimdi)
zeşt sac
zibil toz  (ele eringen gelin ki, halıyı süpürmüş de zibili altına doldurmuş)
zığlığa küçük kağnı 
zıngalak zayıf,cansız
ziyankar yaramaz çocuk,israf eden  (ne ziyankar çocuktur yahu)
zoko mantar (ola dedilerki avi galiyerde zokolari bıraktımda kaçtım)
zug kambur  (çuval çok ağırdı nerdeyse zugum çıktı)
zug olmak yük olmak   (ben de sene zug oliyerim ama needem)
zuğğum zıkkım (zuğğum ye)
kudiyan şeytan
kukul göz
kekül saç
kuşgana tencere
avurt yanak
 
aç it furun yiğar= ac insan her is yapar
ölüm ölüm hırlamaya ne borcum
yaz var kış var evecağ ne var
bişi,eringen karinin işi
haçonun da hançeri var
zaniyerki yuğada ğalva var
dana poği suvak olmaz
gemük varsa gemüren de var
Kork April'in beşinden,öküzü ayırır eşinden.
Mart'ta merek yarı gerek,Keroba otuda ayrı gerek.
yarım ekmekle elfeneye karışmak
 

 

                                                                       ANASAYFAYA DÖN