POSOF'UN COĞRAFİ YAPISI
İlçe Doğu Anadolu Bölgesi'ndedir ve Ardahan iline bağlıdır.Ardahan'ın kuzeyinde yer alır.Çevresi batıda;Gürcistan Cumhuriyeti'ne bagli Acar ve Batum Özerk Cumhuriyeti,doğu ve kuzeyden;Gürcistan Cumhuriyeti güneyden;Damal ilçesi,batıda ise;Artvin'e bağlı Şavşat ilçesi ile çevrilmiştir.Ilçe 42 derce 30 dk kuzey enlemleri ile 42 derece 43 dk doğu boylamlari üzerinde yer alır.Deniz seviyesinden 1583 metre yüksekliğinde olup;yüzölçümü 606 kilometrekaredir.Gürcistan Cumhuriyeti ile olan sınırları 77 Km'dir.

Posof Ilgar geçidini aşan 68 km’lik stabilize bir yolla Hanak üzerinden ; Hopa, Şavşat, Ardahan ve Çıldır karayollarına bağlanır. En yakin demiryolu istasyonu Kars’tır.Kars’a uzaklığı 154 km'dir. Aradahan’a ise 1.5 saatlik bir yolcuktan sonra ulasilabilir.İlçenin orta kesimlerini Posof Çayı Vadisi'nin çevresindeki düzlükler kaplar.Bu vadiyi çeviren yüksek dağlar ise 3000m'yi asar..Yalnızçam Dağları'nın uzantısı olan Secedil Dağı'nın doğu eteklerinden başlayan Posof Çayı Vadisi kuzeydoğu yönünde uzanır.Bu vadinin tabanları verimli topraklara sahiptir.

Posof Çayı Türkiye-Gürcistan sınırı çizerek Ahıska yöresindeki Kura Irmağına karışıp Hazar Denizine dökülür.En büyük gölü Alabalık Gölü'dür. Türkiye geneline göre yüksek ve soğuk olan yöre,bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir.İlçe Ardahan iline bağli olmasına rağmen,Ardahan'da görülen sert kara iklimi Posof'ta görülmez.Iklim yönünden daha çok Karadeniz iklimini andırır.Kışları Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan kadar sert geçmemekle beraber yazları komşu yerleşim merkezlerine göre daha sıcaktır.Bunda Ahıska dolaylarında görülen karasal iklimin yöre üzerine etkisinin de büyük payi vardır.

İlçe gür bir bitki örtüsüne sahiptir.Yilin büyük bölümünde bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder.Meşe,çam,köknar,ladin,kayın,kara ağaç,gürgen ve fındık ağaçlarından oluşan doğal orman alanı içerisinde yer alır.Geçim kaynakları;tarım ve hayvancılıktır.Tarıma elverişli olan topraklarin oranı %48.2'dir Modern bir tarım yapılmamaktadır.Arpa,buğday,çavdar,fasülye,misir,elma,armut,erik,kiraz,vişne,ceviz,patates,lahana,salatalik,marul ve soğan gibi tarim ürünleri bol miktarda yetiştirilmektedir.Hayvancılık diğer ilçelerle aynı düzeyde seyretmektedir. En çok sığır, koyun, kıl keçisi, ve manda beslenir. Elde edilen süt ürünleri; Peynir, tereyağı vb. olarak degerlendirilir. Süt ürünlerinden önemli gelir elde edilmez. Genellikle yöre halkının kendi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir.İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biride arıcılıktır.Belirgin özellikleri ve kaliteli baliyla dünyadaki diğer türlerinden ayrılan kafkas arı ırkı sadece Posof'ta bulunmaktadir.Yetiştirilen ana arılar ve ballar yurtdısı dahil olmak üzere ilçe dışından aşırı talep görmektedir.İlçe merkezinde mandıralar ve orman ürünlerini değerlendiren atölyeler vardir. İlçe sınırlarında M.T.A. tarafindan linyit rezervleri tespit edilmistir.

 

 

                                                                       ANA SAYFAYA DÖN